09194127724
info@safaramooz.com
خلاصه:

شبکه جهانی شهرهای خلاق، معتبرترین شبکه جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل شده و اصفهان به لحاظ برخورداری از صنایع دستی و هنرهای مردمی به عنوان عضو رسمی این شبکه انتخاب شده است .

دكتر شيدا مهنام ، نماينده ايران در كميسيون علوم اجتماعي يونسكو و رييس اداره علوم اجتماعي و انساني كميسيون ملي يونسكو_ ايران گفت: شبكه شهرهاي خلاق يعني شهرهايي كه در يكي از پنج حوزه صنايع دستي ، معماري ، خوراك‌پزي ، هنر و موسيقي ويژگي خاصي داشته باشند و به نوعي مشخصه متمايزكننده‌اي از ساير شهرها در كشورهاي دنيا داشته باشند؛ يونسكو از سال ۲۰۰۲ تصميم گرفت اين شبكه را راه ‌اندازي كند و از سال ۲۰۰۹ اين اتفاق افتاد.
متاسفانه ما علي رغم شهرهاي مختلفي كه داريم و مي‌توانستيم وارد اين شبكه شويم اما شهرداري‌ها خيلي همكاري فعالي نداشتند. به جز شهرداري اصفهان در حوزه صنايع دستي و شهرداري رشت در حوزه خوراك‌پزي كه هم آن دوستان به ما مراجعه كردند هم ما آن‌ها را راهنمايي كرديم و بالاخره اين كار به نتيجه رسيد.
به گفته شهردار رشت ، رشت تنها شهر كشور است كه در زمينه خوراك شناسي در اين زمينه ثبت شد و اصفهان نيز در زمينه صنايع دستي به ثبت رسيد .

شبکه جهانی شهرهای خلاق :
 
شبکه جهانی شهرهای خلاق، معتبرترین شبکه جهانی است که از سوی یونسکو تشکیل شده و اصفهان به لحاظ برخورداری از صنایع دستی و هنرهای مردمی به عنوان عضو رسمی این شبکه انتخاب شده است .
برخورداری از قابلیتهای بالا در عرصه فرهنگ و هنر از شاخصه های شهرهای خلاق است و این بدان معنا است که بستر مناسب و قابلیت توسعه پایدار از ویژگیهای شهر اصفهان است.

خدمات مرتبط